Varför ta hjälp med bokslut och årsredovisningen?

Att göra årsbokslut och årsredovisning kan kännas både tidskrävande och lite läskigt, särskilt när kunskap och tid inte räcker till. Det är viktigt att se till så att alla uppgifter stämmer, samtidigt som redovisningen ska vara korrekt och uppfylla alla krav som ställs. Dessa krav kan dessutom skilja beroende på företagsform och storlek.

På Ekonomikonsult Sköld Administration jobbar vi med redovisning dagligen och är experter på det vi gör. Vi ser till att både bokslut och årsredovisning blir korrekt utförda och att Bolagsverket har din redovisning i rätt tid. 

Bokslut och årsbokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ditt företags bokföring under ett räkenskapsårs. Ett årsbokslut eller en årsredovisning upprättas med fördel av en Auktoriserad Redovisningskonsult som även kan sköta företagets löpande bokföring. Årsbokslutet, som upprättas för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag, är inte som en offentlig handling vilket däremot årsredovisningen, som upprättas för aktiebolag är. Eftersom bokslutet är en sammanställning av företagets ekonomiska affärshändelser kan det ibland finnas behov av professionell hjälp i form av en Redovisningskonsult, även om det rör sig om ett mindre företag som endast behöver upprätta ett förenklat bokslut.

Årsbokslut innehåll

Innehåll och utformning av ett bokslut baseras på företagets verksamhet och affärshändelser. Det är speciella redovisningsprinciper som upprätta ett bokslut enligt K2 eller K3-regelverket, dessa är två skilda normeringar. Men det kan också handla om vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Exempelvis är ett bokslut för enskild firma mindre omfattande än en stor koncerns årsbokslut. Trots att kravet på hur bokslutet ska göras är olika så är ett årsbokslut alltid uppbyggt på ditt företags bokföring. Det handlar i regel om företagets balansräkning och resultaträkning som presenteras i bokslutet. Bokslutet ska alltid innehålla samtliga affärshändelser som skett under räkenskapsåret. En Redovisningskonsult som sköter företagets bokföring kan enkelt registrera transaktionerna i sitt bokföringsprogram som sedan sammanställs och används som underlag till ett bokslut.

Bokslutsrapport och slopad revisionsplikt

Sedan ett antal år har det blivit slopad revisionsplikt för vissa företag. I redovisningsbranschen brukar vi vara tydliga med att den slopade revisionsplikten inte betyder att du inte behöver ha hjälp med din bokföring. Trots den slopade revisionsplikten är samtliga företag fortfarande enligt lag tvungna att sköta företagets löpande bokföring. Den slopade revisionsplikten ökar dock dina möjligheter att kunna ta rätt hjälp med exempelvis företagets bokföring och redovisning. Bokslutet blir tillsammans med Bokslutsrapporten ditt kvitto på att företagets redovisning skötts korrekt. En Bokslutsrapport kan endast lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult – Svensk standard för redovisningstjänster, i uppdraget. Med en Bokslutsrapport kan du tydligt visa på god kvalitet i redovisningen. På så sätt ökar du ditt företags kreditvärdighet och förtroende hos banker, myndigheter och andra intressenter på marknaden.

Kontakta oss Här för en offert 

Varför ta hjälp med bokslut och årsredovisningen?

Att göra årsbokslut och årsredovisning kan kännas både tidskrävande och lite läskigt, särskilt när kunskap och tid inte räcker till. Det är viktigt att se till så att alla uppgifter stämmer, samtidigt som redovisningen ska vara korrekt och uppfylla alla krav som ställs. Dessa krav kan dessutom skilja beroende på företagsform och storlek.

Vi på Ekonomikonsult Sköld Administration jobbar med redovisning dagligen och är experter på det vi gör. Vi ser till att både bokslut och årsredovisning blir korrekt utförda och att Bolagsverket har din redovisning i rätt tid. 

Bokslut och årsbokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ditt företags bokföring under ett räkenskapsårs. Ett årsbokslut eller en årsredovisning upprättas med fördel av en Auktoriserad Redovisningskonsult som även kan sköta företagets löpande bokföring. Årsbokslutet, som upprättas för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag, är inte som en offentlig handling vilket däremot årsredovisningen, som upprättas för aktiebolag är. Eftersom bokslutet är en sammanställning av företagets ekonomiska affärshändelser kan det ibland finnas behov av professionell hjälp i form av en Redovisningskonsult, även om det rör sig om ett mindre företag som endast behöver upprätta ett förenklat bokslut.

Årsbokslut innehåll

Innehåll och utformning av ett bokslut baseras på företagets verksamhet och affärshändelser. Det är speciella redovisningsprinciper som upprätta ett bokslut enligt K2 eller K3-regelverket, dessa är två skilda normeringar. Men det kan också handla om vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Exempelvis är ett bokslut för enskild firma mindre omfattande än en stor koncerns årsbokslut. Trots att kravet på hur bokslutet ska göras är olika så är ett årsbokslut alltid uppbyggt på ditt företags bokföring. Det handlar i regel om företagets balansräkning och resultaträkning som presenteras i bokslutet. Bokslutet ska alltid innehålla samtliga affärshändelser som skett under räkenskapsåret. En Redovisningskonsult som sköter företagets bokföring kan enkelt registrera transaktionerna i sitt bokföringsprogram som sedan sammanställs och används som underlag till ett bokslut.

Bokslutsrapport och slopad revisionsplikt

Sedan ett antal år har det blivit slopad revisionsplikt för vissa företag. I redovisningsbranschen brukar vi vara tydliga med att den slopade revisionsplikten inte betyder att du inte behöver ha hjälp med din bokföring. Trots den slopade revisionsplikten är samtliga företag fortfarande enligt lag tvungna att sköta företagets löpande bokföring. Den slopade revisionsplikten ökar dock dina möjligheter att kunna ta rätt hjälp med exempelvis företagets bokföring och redovisning. Bokslutet blir tillsammans med Bokslutsrapporten ditt kvitto på att företagets redovisning skötts korrekt. En Bokslutsrapport kan endast lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult – Svensk standard för redovisningstjänster, i uppdraget. Med en Bokslutsrapport kan du tydligt visa på god kvalitet i redovisningen. På så sätt ökar du ditt företags kreditvärdighet och förtroende hos banker, myndigheter och andra intressenter på marknaden.

 

Låt vår redovisningsbyrå hjälpa dig

Det finns många fördelar med att låta en redovisningsbyrå hjälpa dig med bokslut och årsredovisning. Vi hjälper dig med precis det du behöver, oavsett om du är ny företagare med en liten verksamhet eller äger ett större företag. 

 

Fördelar med att ta hjälp av oss med ditt bokslut och årsredovisning:

Det finns många fördelar med att låta en redovisningsbyrå hjälpa dig med bokslut och årsredovisning. Vi hjälper dig med precis det du behöver, oavsett om du är ny företagare med en liten verksamhet eller äger ett större företag. 

Du får tid över till att driva, sköta och utveckla ditt företag

Du behöver inte anställa ny personal eller sätta dig in i krav och regler själv

Du har en garanti att redovisningen sköts på korrekt sätt

Du behöver inte oroa dig för förseningsavgifter

Du får goda råd och skräddarsydda lösningar på köpet